Smart tillväxt utveklar företag

21 OKT 2020
Skrivet av :

Under fyra tillfällen får lokala företag möjligheten att genomföra ett utvecklingsprogram kallad ”Smart Tillväxt” vid dessa workshopstillfällen.
Under onsdagen kunde ett tiotal företag i Älvsbyn ta del av hur man ”Skapa affärer och hur intäkter utvecklas”.
Programmet vänder sig till företagare eller ledare. Du verkar i företag och ser potential i verksamheten att utveckla eller växa.
-Den absoluta nyckel för att utveckla sin verksamhet är kunder och intäkter sa investerare Kent Forss som ledde den andra workshopen i Älvsbyn.
”SMART Tillväxt 2.3″ är ett samverkansprojekt mellan Piteå kommun, Skellefteå kommun och Älvsbyns kommun.
Där näringslivskontoret i Älvsbyns kommun genom Sofia Lundberg och Owe Johansson genomför utbildningsdagarna i Älvsbyn, med inbjudna föreläsare.
Finansiering sker genom europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Piteå kommun, Skellefteå kommun samt Älvsbyns kommun.
Projektperioden sträcker sig från 2019-08-01—2022-11-30.

Projektets övergripande mål är att få fler företag att växa och få ut fler innovationer på en större marknad. Delmål som ska prioriteras är:

1 Direkta insatser för att öka tillväxten och skapa fler arbetstillfällen.
2 Fler innovativa tjänster och produkter som kommersialiseras
3 Få en ökad konkurrenskraft och exportmognad för SMF
Projektets målgrupp är befintliga små och medelstora företag (SMF)

Workshopstillfällen/Utbildningsdagar
-Utveckla Tillväxt/ Organisation, genomfördes den 14 okt i Älvsbyn.
-Skapa affärer hur utvecklas intäkter, genomfördes den 21 okt i Älvsbyn.

Ekonomi/finansiering genomförs 4 nov Piteå.
Verktyg kring kommunikation genomförs 11 nov Piteå.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.