Skogsbrandbevakning med flyg 2020

12 OKT 2020
Skrivet av :

Så många bränder upptäckte de skogsbrandbevakande flygen under 2020

Foto: Tomas Wiklund, Frivilliga flygkåren

Skogsbrandbevakning med flyg är en viktig del i arbetet med att upptäcka bränder i skog och mark – innan bränderna växt sig stora. Under 2020 upptäckte dessa flyg 94 skogsbränder i Sverige.
– Skogsbrandbevakning med flyg är en väldigt viktig resurs för den kommunala räddningstjänsten, säger Rickard Hansen, skogsbrandexpert på MSB.

En viktig funktion eller förstärkning för kommunal räddningstjänst är flygande resurser. Det handlar då om:
skogsbrandbevakning med flyg,
helikoptrar för brandbekämpning,
mindre skopande flygplan för brandbekämpning.

Skogsbrandbevakning med flyg genomförs för att man tidigt ska kunna upptäcka bränder i skog och mark. Då kan bränderna släckas redan i ett tidigt skede och hindras från att sprida sig vilket begränsar skador på skog och mark. Dessa flygande resurser kan även guida räddningstjänstpersonalen på marken, så att de hittar till branden.

– Jämfört med 2019 så ligger antalet upptäckta bränder i stort sett stilla medan antalet flygtimmar ökat med närmare 40 procent. Flertalet flygningar genomfördes under juni och augusti då även brandriskerna var som högst, säger Rickard Hansen, skogsbrandsexpert på MSB.

Statistik från 2020
Under 2020 upptäckte flygen för skogsbrandbevakning i Sverige 94 bränder i skog och mark. Totalt arbetade dessa flygplan 5 151 timmar i luften. Det kan jämföras med 2019, då upptäckte resursen 91 bränder och sammanlagd flygtid var då 3 752 timmar.
– Skogsbrandbevakning med flyg är en väldigt viktig resurs för att tidigt kunna upptäcka bränder och även kunna ge vägvisning till den kommunala räddningstjänsten. De fyller en viktig funktion i att tidigt upptäcka och larma om bränder men också att kunna bidra i operativt arbete genom att de kan guida insatspersonalen på marken. Det är något som exempelvis kan behövas när terräng och vegetation är svåråtkomlig, säger Rickard Hansen, skogsbrandexpert på MSB.

MSB stöttar med medel
Respektive länsstyrelse har ansvaret för upphandling och beslutar enligt MSB:s riktlinjer om skogsbrandbevakning med flyg ska bedrivas i länet. Därefter beslutar länsstyrelsen om omfattningen av bevakningen, till exempel om flygslingornas uppläggning och hur ofta bevakning ska utföras. Länsstyrelserna ansöker om medel från MSB för kostnaderna att bedriva arbetet med skogsbrandbevakning från luften.

Statistik för de skogsbrandbevakande flygen:

Källa: Pressmeddelande MSB
Foto: Tomas Wiklund, Frivilliga flygkåren

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.