Stor inventering av kompetensbehov

Med anledning av branden på Polarbröd och de stora varslen som följt gör Älvsbyns kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen och Företagarna i Älvsbyn en stor inventering av kompetensbehovet hos företagen i Älvsbyns kommun.
Kommunens strategiska ledord är ”Tillsammans” vilket är ett sätt att möta utmaningar och göra kommunen mer framtidsrik.

– Vi jobbar i flera plan för att rädda kvar och skapa arbetstillfällen i kommunen och detta samarbete är ytterligare en viktig pusselbit för att vi ska gå stärkta ur denna katastrof, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Tomas Egmark, kommunalråd Älvsbyns kommun. Foto: Peter Lundberg

– Vi vill att alla företagare i Älvsbyns kommun tar kontakt med oss och berättar vad de har för behov av kompetens de närmaste åren, så ska vi se vad vi kan göra för att matcha de behov som framkommer, säger Marita Lundgren, enhetschef Arbetsförmedlingen.

Marita Lundgren, enhetschef Arbetsförmedlingen

En naturlig samarbetspart för kommunen när det kommer till näringslivet är Företagarna i Älvsbyn som har bra kontakt med sina medlemsföretag och andra företag i kommunen.

– Det är viktigt att alla företag i kommunen tar detta tillfälle att hjälpa någon till arbete samtidigt som man kan hjälpa sig själv att stärka och utveckla sin verksamhet, säger Elisabeth Nordström, Företagarna Älvsbyn.

Elisabeth Öhman Nordström. Foto: Anneli Olofsson

Företagare – vad behöver du för kompetens de kommande åren? Det är den fråga som i nuläget är viktig att få svar på.

– Inventeringen är initierad på grund av branden men kommer att gå att använda för att anpassa utbildningsbehovet för arbetssökande i kommunen. Därför är det viktigt att vi får så många inspel som möjligt, säger Marita Lundgren, enhetschef Arbetsförmedlingen.

– Vi tycker det är ett jättebra initiativ och uppmanar kommunens företagare att ta kontakt med Arbetsförmedlingen, säger Elisabeth Nordström, Företagarna Älvsbyn.

Kommunalrådet påminner också om att kommunen erbjuder kostnadsfri företagsrådgivning i samband med företagsstart men även till befintliga företag som vill växa och utvecklas, vilket kan vara ett bra komplement i detta tillfälle.

– Sedan önskar jag att alla företagare hörsammar denna inventering av kompetensbehov, för vi måste kraftsamla oss för kommunens bästa, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Företagare i Älvsbyns kommun kontaktar Arbetsförmedlingen via:

Telefon: 0771-508 508

E-post: norrbotten@arbetsformedlingen.se

Webb: www.arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare

Text: Peter Lundberg

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.