Polarbröds interna brandutredning klar

13 SEP 2020
Skrivet av :

Polarbröds bageri i Älvsbyn drabbades av en förödande brand den 23 augusti. Nu har företaget gjort en internutredning för att klargöra orsakerna till branden och för att hitta förbättringsområden i sitt fortsatta arbete.

Foto: Krister Palm

Utredningen är viktig för att undvika att något liknande händer igen i den egna eller någon annans verksamhet.

– Det viktigaste i hela vår tragiska händelse var att ingen kom till skada. Personalen som var på plats agerande föredömligt. Utrymningen fungerade helt enligt plan och det finns ingenting att anmärka på, säger koncern-vd Karin Bodin.

Polarbröd har ett systematiskt brandskyddsarbete, ett helautomatiskt brandlarm och ett brandskydd som uppfyllde alla krav. Det har reviderats regelbundet och all personal utbildas kontinuerligt. Medarbetarna på plats i bageriet reagerade två minuter snabbare än det automatiska brandlarmet och sparade därmed utryckningstid.

Kort beskrivning av brandförloppet:
Utredningen visar att branden blossade upp på svalbanan – en 50 meter lång tunnel där brödet kyls ner efter gräddning. Ventilationen i svalbanan gjorde att elden tog fart och fick ett snabbt förlopp. Svalbanans konstruktion gjorde att det inte gick att komma åt att släcka. Orsaken till själva branden är troligtvis att deg har fattat eld i ugnen och transporterats vidare till svalbanan.

Polarbröd tar lärdom av utredningen. Till att börja med ser man över verksamheten i Bredbyn och naturligtvis tas erfarenheterna med till det nya bageriet som ska byggas upp i Älvsbyn på samma plats så snart det går.

Länsförsäkringar Norrbotten gör nu en brandutredning och en försäkringsutredning. Dessa utredningar är oberoende av varandra. Det rör sig om en så kallad totalskada som ska regleras enligt Polarbröds försäkringsskydd.

Källa: Pressmeddelande Polarbröd AB 2020-09-13

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.