MSB utreder branden på Polarbröd

04 SEP 2020
Skrivet av :

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) startar en utredning av branden som uppstod i Polarbröds fabrik i Älvsbyn den 24 augusti.

Foto: Krister Palm

– Förhoppningen är att utredningen är klar före årsskiftet, säger Ulf Bergholm, olycksutredare på MSB.

Det var i slutet av augusti som Polarbröds fabrik i Älvsbyn totalförstördes efter en brand.
MSB håller på att fatta beslut om och formulera ett uppdrag för att starta en utredning av branden.
MSB gör olycksutredningar när vi ser att det finns möjlighet till lärande på nationell nivå. Det sker en till två gånger per år.

Foto: MSB – Bild från annan brand

– MSB gör bedömningen att det sannolikt finns en del nationella lärdomar från branden, främst avseende brandförloppet och brandskyddet i fabriken.
De kan bli viktiga lärdomar att ta med sig i den fortsatta utvecklingen av brandskydd i industrier och bagerier, säger Ulf Bergholm, utredare på MSB.

Det görs flera utredningar kopplat till branden.
Exempelvis fokuserar räddningstjänstens utredning på insatsens genomförande.

Källa: Pressmeddelande från MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.