Karin Edstedt presentation om Laver

Uppfattningar om gruvverksamhet i Laver

Karin Edstedt student på Norges Miljö- och biovetenskapliga Universitet presenterar sin masteruppsats om uppfattningar kring en eventuell gruvetablering i Laver, Älvsbyns kommun.

Onsdagen den 7 oktober deltar Karin på webben för att presentera resultatet i sin studie i Sa,talskväll från ABF i Älvsbyn. Anmäl dig för deltagande.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.