Vårdanställda hedrades med svenska flaggan

20 AUG 2020
Skrivet av :

På torsdagen överlämnade landshövding Björn O. Nilsson svenska flaggan till Sunderby sjukhus och Region Norrbotten.

Landshövding Björn O. Nilsson överlämnar svenska flaggan till regionråd Kenneth Backgård (SJVP). Foto: Jonas Hansson

Regionråd Kenneth Backgård tog emot fanan, som är ett tack till alla vårdanställda för deras arbete under coronapandemin.

Stiftelsen Sveriges Nationaldag har beslutat att dela ut en fana för placering på det största sjukhuset i varje region.
– Svenska flaggan är en samlande symbol för alla som bor i Sverige.
I dag vill vi hedra och tacka alla som jobbar inom vården i Norrbotten för deras uppoffringar under pandemin, konstaterade landshövding Björn O. Nilsson i samband med ceremonin utanför Sunderby sjukhus.

Service till medborgarna
Regionråd Kenneth Backgård tackade och konstaterade att det är med stor glädje och respekt han tar emot fanan.
– Jag riktar ett stort tack från alla i vården, inklusive alla stödfunktioner, som alla tjänar samma syfte att ge service till medborgarna.
Vi kommer att hitta en bra plats i sjukhuset att placera den på.

Stiftelsen Sveriges Nationaldag är en opolitisk sammanslutning med syfte att väcka intresse för nationaldagen och den svenska flaggan.
Huvudmän är Sveriges landshövdingar och stiftelsens beskyddare är kung Carl XVI Gustaf.

Pressmeddelande: Region Norrbotten

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.