Uppstart av Bredbandsutbyggnad i Tvärån

Nu börjar Tvärån att närma sig att erhålla Bredband via Älvsbyns Kommun bredbandssatsning.
På onsdagskvällen var det samling vid gamla skoltomten för uthämtning av kabelrör och instruktioner för kabeldragandet.

BDX börjar också att gräva nätet efter vägarna i området under veckan, efter att Trafikverket gett klartecken.

De enskilda fastighetägarna har själva börjat att gräva kabeldiken till närmaste anslutningplats i nätet, som är utmärkt med en påle.

Tidigare har Pålsträsk och Tväråsel erhållit samma typ av bredband.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.