Restriktioner gällande branden hävs

Under morgonen idag tisdag 25 augusti hade kommunens krisledningsstab sammanträde och då beslutades i samråd med räddningschefen om att ta bort alla rekommendationer om att stanna inomhus. Det är också okej att sätta igång ventilation.

Torbjörn Johansson, räddningschef och Margareta Lundberg, risk- och säkerhetssamordnare (Foto: Peter Lundberg)

-Tänk dock på att där det ryker ska man inte vara eftersom all sorts rök är dåligt för hälsan,säger Margareta Lundberg, risk- och säkerhetssamordnare.

Den mesta röken går rakt upp nu men vinden kan tidvis trycka ner rök och vid rökpåslag på fastighet ska dörrar, fönster och ventilation stängas.

-Avspärrningen från 250 meters omkrets har minskats till att bara vara närmast brandplatsen. Två brandstyrkor jobbar fortsatt under dagen med släckningsarbetet. En grävmaskin finns också på brandplatsen för att hjälpa till med släckningsarbetet, säger Torbjörn Johansson, räddningschef.

Eftersläckningsarbetet kommer att pågå under flera dagar.

Ammoniak

Det är inte längre någon fara för större ammoniakutsläpp på grund av branden. En tankbil kommer under dagen att påbörja tömningen av ammoniaktankarna.

Planerat fjärrvärmeavbrott onsdag

På grund av den omfattande branden på Polarbröd måste fjärrvärmeleveransen tillfälligt stängas mellan kl. 08.00-19.00 onsdag 26 augusti. Avstängningen kan leda till störningar i hela fjärrvärmenätet under dagen men Älvsbyns Energi gör allt för att påskynda arbetet vilket även innebär att reservoljepannan bakom Forum kommer att startas upp.

Vattentillgången är åter normal

Eftersom behovet av vatten på grund av släckningsarbetet har minskat så är tillgången på vatten åter normal. Om vattnet fortfarande är missfärgat kan man spola tills det klarnar. Älvsbyns Energi tackar innevånarna för att ni uppmärksammade vår uppmaning om att hushålla med vattnet i samband med släckningsarbetet.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.