Ökad polisnärvaro i Vidsel

12 AUG 2020
Skrivet av :

Sedan en tid tillbaka har det på olika sätt noterats att det förekommer en del oro i Vidsel, Älvsbyns kommun. Polisen har därför ökat närvaron i byn.
Sedan en tid tillbaka har det varit oroligt i Vidsel, Älvsbyns kommun. Det har anmälts en del brott bland annat stölder, avställda bilar och nedskräpning.
Utöver det finns även en pågående utredning gällande människoexploatering. Dessutom har det gripits ett antal bärplockare för stöld mm. I byn har röster höjts angående behov av polisiär närvaro vilket föranlett att polisen nu riktat sin bemanning genom att nyttja länets resurser, för att möjliggöra en högre närvaro.

Polisen eftersträvar att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället och lyssnar i hög grad på medborgarnas behov för att säkerställa målet. Detta ska alltid bedömas utifrån personalresurser och i konkurrens med övriga händelser i samhället.

Många gånger sker samverkan med andra samhällsaktörer i det trygghetsskapande arbetet eller så bistår polisen andra myndigheter för att tillsammans införa åtgärder mot problemen.

Under året sker ett antal medborgardialoger där du har möjlighet att uttrycka dina behov för en ökad trygghet och minskad brottslighet i ditt närområde. Förutom detta hör polisen lokalbefolkningens oro genom telefonsamtal, mail och framförallt genom träffar i vardagen och har möjlighet att genomföra åtgärder mot det, som nu i Vidsel.

Polisen kommer fortsättningsvis att fortsätta jobba för din och samhällets trygghet vilket är en av grunderna i Polisens uppdrag.

Läs mer om polisens uppdrag  Om Polis i Vidsel

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.