Information om branden på Polarbageriet i Älvsbyn

Polarbröd definierar tre viktiga områden att jobba med efter branden. Medarbetarna, kunderna och det nya Polarbageriet.

Brandnatten Foto: Krister Palm


Igår började Polarbröd direkt med att ta hand om sina 245 medarbetare som nu står utan arbetsplats efter branden. Krishanteringen fortsätter i dag och en tid framöver. Man har redan genomfört en rad interna informationsmöten och erbjuder även samtalsstöd för medarbetarna.

Inleder dialog
Nu inleds en dialog med fackförbunden, kommunen och regeringen för att försöka ta fram bra lösningar för de personer som i nuläget saknar arbetsuppgifter. Man ser även över möjligheter med utbildning.

Ser över organisationen
– För vår vikarierande personal kommer vi tyvärr inte kunna förlänga avtalen. Vad gäller våra tillsvidareanställda ska vi se över organisationen i dialog med facket. Vi kommer att prata om våra nuvarande behov, vad vi behöver för att bygga upp vårt nya bageri och även titta på vad vi behöver i framtiden, säger vd Anders E Johansson.

Maximerar kapaciteten
Polarbröd maximerar nu kapaciteten på företagets andra bageri i Bredbyn. Redan i dag har man kunnat börja baka produkter som tidigare bakats i Älvsbyn och företaget söker även samarbeten med andra i branschen. Detta gäller både för bröd och smörgåsar.

Polarbröds vision är att göra hållbara brödmål tillgängliga för alla. Den visionen ligger fast.

Karin Bodin koncern-vd

Bygga upp ett nytt bageri i Älvsbyn
– Vi står nu i startgroparna för att bygga upp ett nytt innovativt bageri i Älvsbyn. Ett första steg kan vara att få igång smörgåstillverkningen, säger Karin Bodin koncern-vd.

Norrländsk utstickare som älskar bröd
Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Det moderna företaget har vuxit från ett litet familjebageri till att bli Sveriges tredje största producent av matbröd. 2019 omsatte Polarbrödskoncernen 1334 miljoner kronor med hjälp av 331 anställda. Polarbröd bakade nästan 41 000 ton bröd som såldes för 958 miljoner kronor. Utöver brödverksamheten finns även energibolaget Polarkraft AB i koncernen som från hösten 2014 producerar vindel för koncernens behov. Polarbröd är självförsörjande på förnybar energi och vill vara en positiv kraft för omgivningen i omställningen mot en uthållig försörjning.

Utstickare
Begreppet utstickare är tätt kopplat till Polarbröds verksamhet och används flitigt i Polarbröds bagerier. Sedan 2012 delar Polarbröd ut Utstickarpriset – ett erkännande av modiga människor som går sin egen väg och som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet. Med temat för 2020 års pris vill Polarbröd lyfta vikten av resurseffektivitet och cirkularitet.

Källa: Pressmeddelande från Polarbröd

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.