Höstens första Näringslivsfrukost

Tomas Egmark, kommunalråd, hälsade välkommen till höstens första näringslivsfrukost under fredagen.

Även denna gång sänds frukostmötet digitalt och kan nås via ”visitalvsbyn.se”. Ambitionen är att nästa frukostmöte ska ske på Hotell Polar, men fortfarande med vissa restriktioner, mer om det kommer att meddelas senare.

Tomas berättade även om det kommande mötet med Statsminister Stefan Löven med anledning av den katastrof som drabbat kommunen genom att Polarbageriet brunnit ner, och de åtgärder som kommunen vidtar för att försöka mildra konsekvenserna.

Erika Falk, Region Norrbotten var en av dagens gäster och som sig bör medverkade hon digitalt.

Hon berättade om några av de stödformer som de kan erbjuda företagen. Inte minst de olika stöden som tillkommit på grund av Coronapandemin.

För att mildra effekterna av situationen har Region Norrbotten vidtagit en rad åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet och kulturaktörer. De olika stödformerna kan sökas direkt på nätet via ”minansokan.se”. Där kan komma in med hjälp av bank-id. Men eftersom alla tänkbara stödformer är en svårgenomtränglig djungel så kan de vara svårt att veta hur den enskilde företagaren kan få hjälp. Därför bör det första steget vara att ta kontakt med kommunens egen företagskonsult Ove Johansson, eller kommunens näringslivskontor som hjälper till att komma vidare.

Erika berättade även att med anledning av pandemin har regionen gjort en del systemförändringar i sin hantering. Bland annat snabbare utbetalning, utbetalning på enbart faktura. Till den företagare som behöver stöd på konsultnivå finns nu en möjlighet att få hjälp med 90 procent av kostnaden.

Där gäller följande: Företaget ska ha ett dokumenterat behov av att genomföra en eller flera konkreta åtgärder i syfte att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Kostnader kan till exempel avse konsulttjänster för juridiska och ekonomiska insatser, organisationsanpassning, marknadsanpassning eller liknande. Konsulten ska ha dokumenterade kunskaper och erfarenheter för den insats som ska genomföras. Ansökan måste även vara inlämnad innan investeringen görs.

Mer information finns på den digitala versionen av frukostmötet.

Mathilda Kullebjörk, näringslivsutvecklare, berättade bland annat att kommunen fått två nya butiker och hälsade dem välkommen.

Älvsby handel är i full färd med att planera höstens aktiviteter bland annat skyltsöndag.

Så det finns ljus vid horisonten, det gäller bara att härda ut tills det ljusnar.

Den digitala versionen av frukostmötet kommer att vara tillgängligt under eftermiddagen på fredag.

 

 

 

Om Skribenten
Tidigare Lokalredaktör för NSD i Älvsbyn. Därefter datatekniker och nu personlig assistent som väntar på Pension