Harpest i Norrbotten

20 AUG 2020
Skrivet av :

Sex döda harar med harpest har hittats i Norrbotten. Även människor har smittats.

Anders Nystedt, smittskyddsläkare. Foto: Anders Alm

Nu manar smittskyddsläkare Anders Nystedt till försiktighet om man vistas i skog och mark.
De döda hararna har hittats i Kiruna, Kalix, Boden, Luleå och Piteå kommun.
Hararna har analyserats av Statens veterinärmedicinska anstalt som konstaterat att de burit på harpest.
Harar och gnagare kan bära på smittan, vissa andra djur kan föra den vidare utan att själva smittas.

– Harpest är en anmälningspliktig sjukdom och sedan andra halvan juni har sju fall hos människor anmälts i Norrbotten.
Det är lite fler än under ett normalår, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare.

Sex av människorna som smittats kommer från Luleå och ett från Boden.
Harpest kallas också tularemi och orsakas av bakterien Francisella tularensis.
Bakterien orsakar en infektion i kroppen.
Infektionen ger olika symtom beroende på hur man har smittats.
Exempel på symtom är feber, svullna lymfkörtlar och sår på huden eller i munnen.
Det är vanligt att få symtom två till fem dagar efter smittotillfället, men ibland kan symtomen komma efter två veckor.

– Var uppmärksam på symtomen om du har varit ute i skogen.
Om du tror att du har fått harpest ska du ta kontakt med din hälsocentral.
Då kan du få antibiotika utskriven som hjälper mot infektionen.

Så kan du smittas av harpest
Du får ett stick eller bett av en smittad mygga eller en annan insekt.
Du rör vid ett smittat djur, levande eller dött.
Du andas in damm som är förorenat med sjuka djurs urin eller avföring.
Du dricker vatten där bakterien finns.
Du andas in bakterien när du klipper gräs eller skördar så att bakterierna virvlar upp i luften.

 

Pressmeddelande: Region Norrbotten

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.