En dag i botaniken och historiens spår

14 JUL 2020
Skrivet av :

Många intresserade från Älvsbyn och grann kommunerna vandrade upp till Stor Nattberget 458 m ö h från norra sidan under söndagen.

Gruppdeltagare (4 saknas)

Vi fick en strålande dag efter flera dagars regn och 19 glada personer slog följe med regionens kunniga växtkännare.

Älvsby Naturskyddsförening hade bjudit in Föreningen Norrbottens flora eftersom sommarens årliga växtinventering är koncentrerad kring södra Norrbotten. Kerstin Haraldsson och Hans Groth visade på flera växtfynd som säkerställs innan registrering i artdatabanken som botanikern och författaren Lennart Stenberg ansvarar för.

Växtguide Hans Groth och Kerstin Haraldsson saknas på bilden.

De senaste böckerna finns på föreningen hemsida. Intressanta fynd vid bergets klipphällar som hällebräken och stensöta och i skogens fuktiga område trivdes skogs
nycklar och olika pyrola blommor.

Monika Norén beskrev historien kring offerplatsen som arkeologer bedömde 2019 med stor sannolikhet vara en samisk offerplats. På berget finns gammel skog, tallar upp till 500 år gamla. Dan Lundberg visade på ett flertal bleckade en del med inskriptioner och branddjup efter naturliga skogsbränder. Många rösen, upplagda stenar och liggande hönor (stor sten liggande på 3 mindre).

1880 avverkades en stor tall, 6 alnar i omkrets, den ska ha dyrkats av samerna. Det finns flera kulturspår på berget och arkeologer bedömer att fynden talar för en speciellt helig plats. Länsstyrelsen planerar fortsatt inventering eftersom nyckelbiotoper finns på berget. Därför finns många skäl att skydda berget.

Innan vi startade vandringen visade Ulf Johansson hur det geografiska om rådet omgivet av sjöarna kommer att förändras vid en gruvexploatering. På vägen ned belönades vi med en klar utsikt över sjöarna Manjärv och Vistträsken. Innan gruppen skingrades avslutade vi växtvandringen nere vid Vistbäckens flöde där lappranunkel hade blommat klart i klungor.

Älvsby Naturskyddsförening
Birgitta Seb-Olsson

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.