Nu 30 km/t i Älvsbyn

04 JUN 2020
Skrivet av :

Miljö- och byggnämnden som tagit ett beslut om hastighetsbegränsning i Älvsbyn på 30 km/t, på alla gator utom genomfartslederna Nyvägen, Industrileden, Västermalmsleden, Östermalmsleden som har 60 km/t.

Miljö- och byggnämnden tillbakavisar starkt att de skulle försökt hålla det hemligt på något vis.

Sänkningen är nu uppskyltad med de nya hastigheterna.

Fakta
Miljö- och byggnämnden beslutade den 5 maj 2020 att hastigheten i bostadsområdena i centrala Älvsbyn ska vara begränsad till 30 km i timmen. Trafikföreskriften trädde i kraft den 1 juni 2020.

För att ett fordon ska hinna stannas i tid om ett barn eller djur kommer ut på gatan i ett bostadsområde rekommenderar Trafikverket att hastigheten ska vara begränsad till 30 km i timmen i de bostadsområden där bostäder har utfart direkt mot gatan. Risken för olyckor med oskyddade trafikanter minskar om hastigheten sätts ned till 30 km i timmen i bostadsområdena. Det blir tydligare för bilisterna vad som gäller om samtliga bostadsområden i tätorten har samma hastighet.

Det förekommer många klagomål från boende i Älvsbyn över att bilar framförs i alltför höga hastigheter inne i bostadsområdena. Det förekommer ofta ansökningar om farthinder efter gator där hastigheten borde vara låg. Trafikmätningar på några gator som utförts på uppdrag av miljö- och byggkontoret och Älvsbyns Energi AB visar att en del bilister kör fortare än tillåten hastighet, i vissa fall mycket fortare.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att hastigheten inom tättbebyggt område i centrala Älvsbyn ska vara 30 km i timmen. På grund av formella fel i handläggningen upphävdes beslutet efter överklagande.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.