Få påvisas sig ha antikroppar

18 JUN 2020
Skrivet av :

Anders Nystedt, smittskyddsläkare Norrbotten. Foto: Maria Lindgren

Knappt två av hundra kan konstateras ha haft covid-19

Väldigt få norrbottningar har antikroppar som tecken på genomgången covid-19.
Det visar den serologiska studien där 500 slumpmässigt utvalda har kunnat delta.
Att det är så få som blivit immuna förvånar smittskyddsläkaren. – Jag trodde nog att fler skulle påvisas ha antikroppar mot covid-19.
Det här talar för att vi kommer få leva med här viruset under lång tid framöver, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare.

425 av de 500 slumpmässigt utvalda i studien har kommit in för provtagning för att se om de har antikroppar och varit sjuka i covid-19.
Resultatet visar att 1,9 procent av norrbottningarna i åldern 20-80 år uppskattas ha haft covid-19.
Studien visar hur många som hade antikroppar drygt två månader efter att det första fallet av covid-19 upptäcktes i Norrbotten.

Alla som har testats positivt med anti-kroppar mot covid-19 (åtta personer) anger att de har haft kännbara eller milda förkylningssymptom.
Symtomen som de flesta haft är bland annat hosta, feber, huvudvärk, trötthet samt bortfall av smak och lukt.

Studiens resultat betyder cirka 3 500 personer haft infektionen i länet, vilket är omkring sex gånger fler än diagnostiserade.
Detta i sin tur talar för att ett lindrigt sjukdomsförlopp (eller till och med asymtomatiskt) inte är ovanligt.

– Det vi alla måste ta med oss från den här studien är att det inte är över på långa vägar.
Just nu ser vi också tecken på en ökad smittspridning i länet vilket kan bero på att man har börjat slarva.
Det är jätteviktigt att fortsätta vara noga med handhygienen, att hålla distansen och inte träffas i stora sällskap.
Och har man minsta lilla förkylning, stanna hemma, säger Anders.

För att ytterligare kartlägga och försöka förstå viruset och smittan har Region Norrbotten infört allmän PCR-provtagning, för att se om personer har en pågående covid-19 infektion.
Alla som har förkylningssymptom får provta sig gratis.
Regionen smittspårar i större grad för att få en bild av smittan i länet och framöver kommer det finnas möjlighet för alla norrbottningar att testa sig via serologi för att se om man har antikroppar mot covid-19.

Här kan du läsa hela rapporten med resultatet från serologistudien.

Källa: Pressmeddelande Region Norrbotten

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.