Årets handledare inom socialtjänsten

Efter lunchtid på måndagen så hedrades Anna-Lena Englund av Vård och Omsorgs College Norrbotten.
Detta vid en ceremoni på Kommunhuset med motivering, blommor och tårta. Allt inför en helt ovetande Anna-Lena som bara var stum i stundens allvar.

Så här lyder ett citat ur motiveringen:
-Anna-Lena är skicklig i sin yrkeskompetens som undersköterska, hon har ett gott bemötande av studerande, brukare och arbetskamrater och är en god ambassadör för yrket.

Om sedan Anna-Lena går vidare blir det en regional tävling och där kan hon gå vidare till en nationell tävling.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.