Coronatillsyn gav tummen upp till Älvsbyns livsmedelsverksamheter

För ett tag sedan gick Folkhälsomyndigheten ut med föreskrifter för hur livsmedelsverksamheterna ska verka under rådande coronatider. Exempelvis se till så att köbildning och trängsel inte uppstår i affären eller på matstället. Följs inte detta riskerar verksamheten att få slå igen.

För att se till så att reglerna följs har samtliga miljökontor i landet fått i uppgift av regionerna att göra coronatillsyn på ortens verksamheter där livsmedel säljs. Louise Södersten, livsmedelsinspektör på Älvsbyns kommun, har tillsammans med miljöinspektörerna kontrollerat ett 30-tal verksamheter i Älvsbyn, för att säkerställa att reglerna följs. Samtliga besökta verksamheter rapporteras vara godkända.

Louise Södersten, livsmedelsinspektör på Älvsbyns kommun, på tillsyn. Foto: Robin Nilsson

– Vi är jättenöjda över verksamhetsutövarnas arbete. De har tagit till sig av alla våra rekommendationer och har snabbt vidtagit eventuella åtgärder. Så det är något som vi vill berömma dem för, säger hon.

Några av de åtgärder som gjorts ute i verksamheterna är tydliga markeringar på golvet som visar hur man ska stå för att motverka trängsel i lokalen, samt skapat större utrymme i lokalen genom att spärra av vissa bord. En del företag har begränsat antalet besökare i butiken, medan andra har valt att satsa på hemkörning och försäljning via lucka så att man inte behöver gå in i butiken.

För tidigt att pusta ut

– Vi vill påpeka att det är viktigt att man fortsätter med de här åtgärderna. Föreskrifterna gäller året ut och det är viktigt att man fortsätter att hålla avståndet tills dess. Även att man stannar hemma om man är sjuk och är noga med att tvätta händerna. Det är viktigt att man respekterar och följer detta, även medborgarna, understryker Louise.

I och med smittans framfart i världen är det långt ifrån läge att pusta ut och slappna av. Även om antalet smittade skulle minska nu under sommaren finns det alltid en risk att detta blossar upp på nytt igen när kallare klimat anländer.

– Troligen gör det ju det. Om det påminner om andra virus som varit tidigare så brukar det komma under hösten. Därför gäller det nu för medborgarna att hålla i och inte slutar att vara försiktiga, säger Ingrid Karlsson, miljö- och byggchef på Älvsbyns kommun.

Text & foto: Robin Nilsson

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.