Besök trots besöksförbud

För att skapa möjlighet för de äldre på våra särskilda boenden att kunna träffa sina anhöriga trots besöksförbudet har det tagit fram plexiglasställningar för att användas utomhus till besökare.
På var sin sida om plexiglasväggen kan de äldre och anhöriga träffas och ändå inte smittas i dessa Corona tider.
Mattias Holmén, Enhetschef vid Särskilt Boende, Nyberga är nöjd med möjligheten.
– Vi har ett flertal väggar runt byggnaden som möjliggör denna typ av besök.

– Men vi måste nu arbeta fram rutiner hur besöken vid väggarna skall ske, med tider och hur mycket personal som kan hjälpa till, säger Mattias Holmén.
Inom boendet råder besöksförbud och oplanerade besök är ej möjliga, så boka tid vid besöksväggen är vad som gäller.

Utöver Nyberga så erbjuds denna besöksvägg även vid Ugglan.

Plexiglasställningar är tillverkad och skänkt av Öhmans trävaru i Korsträsk.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.