Bär hem utan skatt

02 MAJ 2020
Skrivet av :

Den 1 maj infördes den nya plastpåseskatten i Sverige – något som i de flesta fall innebär en fördubbling i pris för konsumenterna.

Flergångbärkassar, bärkasse i plast eller papperspåse.

Från och med den 1 maj 2020 införs en skatt på tre kronor för bärkassar i plast.
Tunna plastpåsar för frukt och grönsaker beskattas med 30 öre.

I konsumentled blir priset på en bärkassar i plast ca 6,50-7,00 kronor, frukt och grönsakspåsar ca 50 öre men ersätts i många butiker av pappersåsar.

Bärkassar som är avsedda att användas flertalet gånger försäljs i många butiker och omfattas inte av skatten.

Skatten ska ge statskassan cirka 2,9 miljarder kronor om året och har bland annat tillkommit för att Sverige ska uppnå EU:s mål om att använda max 40 plastkassar per person och år.

Bakgrund (Regeringen)
I budgetpropositionen för 2020 aviserarade regeringen att en skatt på plastbärkassar ska införas.
Skatten skall bidra till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och därigenom bidra till att minska nedskräpningen och spridningen av mikroplaster i naturen.
Att en skatt på plastbärkassar bör införas framgår av Januariavtalet.
Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

– Plastpåsar är praktiskt för oss människor, men ett otyg för djuren och naturen.
De orsakar nedskräpning och finns kvar länge i naturen eftersom det tar väldigt lång tid att brytas ned.
En skatt kommer att stimulera till ny teknik och hållbara konsumtionsmönster, säger Per Bolund, biträdande finansminister.

Plastbärkassar som typiskt sett erbjuds konsumenter i handeln för att packa och bära varor bör enligt aviseringen beskattas med 3 kronor per bärkasse.
För plastbärkassar som är tunnare än 15 mikrometer och har en volym på maximalt 5 liter bör skatten vara 30 öre per bärkasse.

Plastbärkassar som är avsedda att användas flertalet gånger omfattas inte av skatten. Påsar som till exempel soppåsar omfattas inte heller av skatten.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.