Kulturarv med riksintresse – tillgängligt för fler

Älvsbyns ursprungliga centrum, vid området Kyrkmalmen, är välkänd och dokumenterad.

Nu lanseras en hemsida som visar Älvsbyns kyrkstad i nutid.
Tanken med hemsidan är att den ger möjligheter för den som inte kan besöka platsen att ta del av den digitalt.
Kanske inspirerar den till ett framtida besök i Älvsbyn, säger Anneli Johansson webbsidans skapare och ansvarige.

Välkommen In!

Kom med på en resa i tiden, vid en lugn och rofylld plats.
Promenera i omgivningarna eller ta del av kyrkstadslivet digitalt.

Hemsida 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.