Digital uppstart av bolag

Bussgods i Västerbotten och Norrbotten tillsammans.

Bussgods i Norr AB genomförde under måndagen den 6 april en extra bolagstämma.
Nu kommer Bussgodsverksamheten skötas gemensamt av Västerbotten och Norrbotten. Tillsammans ska vi utveckla marknaden och erbjuda ännu bättre service och locka nya kunder.

Även om vi idag befinner oss i prövande tider, vill vi informera om att Bussgods i Norr AB, från och med 1 april 2020 ägs gemensamt av Norr- och Västerbotten.
”Vi har idag haft en extra bolagsstämma och valt in nya ledamöter i bolagets styrelse, vilket är oerhört glädjande”, säger Harriet Söder, vd Länstrafiken i Västerbotten AB och bolagets styrelseordförande.

”Bussgods behövs verkligen för näringslivet och för alla människor som bor i våra glest befolkade län, vi har nu format en gemensam lösning”, säger Anders Öberg, regionråd Norrbotten.
”Det har tagit tid och krävt en hel del ansträngning från många inblandade parter för att vi idag ska vara framme vid ett gemensamt bolag, men idag känns det verkligen som att det varit värt mödan” säger Richard Carstedt, regionråd Västerbotten.

På grund av den rådande situationen genomfördes stämman digitalt. Fokus i bolaget kommer nu vara att utveckla kunderbjudandet och att locka nya kunder.
”Förra årets beslut i Norrbotten om att avveckla Bussgods i Norrbotten AB har skapat en del turbulens, men vi vill med all tydlighet nu visa kunderna att verksamheten finns kvar och kommer fungera framåt”, säger Mats Aspemo, Vd Länstrafiken i Norrbotten AB.

Källa: Pressmeddelande Bussgods i Norr AB

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.