Befolkningen ändrar beteende

MSB har gett undersökningsföretaget Kantar Sifo i uppdrag att undersöka vilka förändringar svenskarna har gjort för att minska risken att bli smittad av coronaviruset eller smitta någon annan. Resultaten visar bland annat att nästan hela befolkningen ändrat sitt beteende med anledning av coronapandemin.

Undersökningarna startade 21 mars och den senaste mätperioden ägde rum 2-6 april. Man har bland annat tittat på tankar kring oro, sannolikheten att bli sjuk samt beteende.

Det orosmoment i vilket flest svarande instämmer i hög utsträckning är att många företag ska få stora ekonomiska problem (89 procent), oro för att arbetslösheten ska öka (88 procent) och oro för att välfärdssystemet inte ska klara effekterna av covid-19:s utbredning (73 procent).

Fler kvinnor än män har ändrat sitt beteende

Hela 98 procent av allmänheten har förändrat något i sitt beteende för att minska risken att bli utsatt för coronaviruset. Åldersgruppen 65-79 är i relation till andra åldersgrupper överrepresenterade i att fler förändrat beteenden i många av de testade beteendena än yngre grupper. Kvinnor har i högre utsträckning än män ändrat sitt beteende.

De förändringar man främst gör följer ungefär samma mönster som förra mätningen: tvätta händerna oftare och noggrannare, undviker att skaka i hand och följer nyheterna mer än vanligt.

De beteendeförändringar som ökat mest sedan förra mätningen är att tvätta händerna ofta och att använda handsprit/motsvarande, att undvika pussas och kramas, inte bjuda hem folk, minska resandet både privat och i jobbet och handlat mindre i fysiska butiker och mer på internet.

Stockholmare mest oroliga över sjukvårdens kapacitet

Fler boende i Stockholmsområdet är oroliga än boende i andra delar för att sjukvården inte ska ha kapacitet att ta hand om en själv eller anhöriga när någon blir sjuk (71 procent).

Boende i Göteborgsområdet är fler än i andra delar av landet oroliga för att samhällsgemenskapen ska minska (58 procent).

Runt 50 procent av de svarande, något fler kvinnor än män, tror att det är sannolikt att de själva blir smittade. Det är också fler yngre, främst 18-29 år som tror på sannolikheten att bli smittad (66 procent) medan de i åldersgruppen 56-79 inte tror att det är lika sannolikt (32 procent).

63 procent av de svarande tycker att de åtgärder som genomförs för att begränsa smittspridningen i Sverige är väl avvägda mellan folkhälsa och ekonomi.

67 procent ser ljust eller mycket ljust på framtiden.

Källa: Pressmeddelande MSB

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.