Annorlunda valborg-1Maj under pandemin

Valborgs och 1:a Maj firandet blir annorlunda i år. På grund av spridningen av covid-19 behöver vi undvika fester och att bilda folksamlingar.
Tänk på att hålla avstånd till andra människor även utomhus.
I år måste vi alla hjälpas åt att bromsa spridningen av covid-19. Det innebär att valborgsfirandet måste se annorlunda ut. Det finns ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Resor över landet, trängsel och folksamlingar ska undvikas och alla behöver se till att hålla avstånd. Det är också olämpligt med större bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus.

– Det går bra att vara utomhus, men vi kan alltså inte samlas för många på samma plats och det behöver vara glest mellan människor, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Den som känner sig minsta förkyld ska hålla sig undan andra helt och hållet.

Den som är 70 år och äldre löper ökad risk för svår sjukdom i covid-19. Därför är det extra viktigt att alla som fyllt 70 år begränsar sina nära kontakter.

– Det är allas vårt ansvar att se till att skydda oss själva och varandra från smitta, och vi behöver särskilt skydda alla som är 70 år och äldre och andra som löper större risk att få allvarlig sjukdom, säger Johan Carlson.

Samma begränsningar för antalet personer som kan samlas och rekommendationer om att undvika trängsel gäller givetvis även under första maj – där demonstrationstillstånd inte ges för fler än 50 personer – samt under andra högtider under våren, som ramadan med eid al-fitr. Moskéerna har tagit sitt ansvar och håller stängt av smittskyddsskäl, precis som kyrkorna gjorde under påsken och synagogorna under pesach.

– När lokaler håller stängt ska man inte samlas hemma i stället, utan bara träffa personer i sitt hushåll, säger Johan Carlson.

Källa: Folkhälsomyndigheten


Lillstrand
Till Lillstrand brukar det varavar folkvandring till valborgsmässofirandet med musik till Norrfjärdens Blås. Men detta är inställi år.

Nystrand
Nystrands byagård har ställt in valborgsmässofirandet.

1:Maj Rundan
I år påverkas även 1:a majrundan av coronaviruset och blir därför inställd.
Vi följer myndigheternas rekommendationer i och med begränsat antal personer i en folksamling.
De tar även hänsyn till olycksrisken och siktar in sig på att genomföra rundan som vanligt igen när läget är stabilt igen.

 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.