Årsmöte PRO Älvsbyn

24 MAR 2020
Skrivet av :

Den 11 mars avhöll PRO Älvsbyn sitt årsmöte.

Ordförande Sigvard Lundgren inledde med att hälsa välkommen inför en väl fylld PRO- lokal.
Han upplyste om rätten till bostadstillägg och vikten av att söka och var man kan få hjälp med detta, bl.a. av oss i PRO.

En annan viktig fråga är boendet för oss pensionärer i kommunen.

Ett SÄBO löser inte boendefrågan för alla, en studiecirkel ska starta inom kort i detta ämne. Sigvard avslutar med att önska oss en fortsatt trevlig eftermiddag.

Samtalen började direkt flöda vid de många borden samtidigt som kaffe och smörgås intogs med god aptit.

Roger Lidgren

Roger Lidgren svarade för dagens kulturinslag. Han berättade att hans författarkarriär

började när Älvsbyhus (han arbetade där) utlyste en tävling om bästa semesterminnet, och att han vann. Det resulterade sedan i ett häfte ” Hyvlat & spånat”.

Han läste två kåserier och avslutade med en för dagen skriven visa till PRO. Ett mycket uppskattat inslag av applåderna att döma.

Efter parentation för att hedra minnet av medlemmar som avlidit under året hölls en tyst minut och Inga-Britt Nyberg läste dikten ”Evigheten”.

Sten Fors

Till ordförande för årsmötet valdes Sten Fors som hälsar välkommen och tar över ordförande klubban.

Verksamheten för 2019 föredrogs och det konstaterades stor aktivitet i föreningen.

Här är några! Resa till Musikfestivalen på ”Hägnan” i Gammelstad, ”Hälsans Dag” som bjöd på föreläsningar, tipsrunda och förplägnad, trivselträffar med palt, våfflor och surströmming. Julfest på Polar Hotell med ett dignande julbord och underhållning.

Ett ”smörgåsbord” av cirkelverksamhet har också varit tillgängligt.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Antalet medlemmar 409, under året har 25 nya medlemmar tillkommit.

 

Sten Fors distriktsordförande informerade att distriktet p.g.a. nedskärning och minskat medlemsunderlag tappat sin ombudsmannatjänst. Han påpekade att vi är 25 % av alla som röstar och har stora möjligheter att påverka när det gäller skatte – pensionsfrågan.

Garantipensionen höjs den 1/1 2021 med 600kr/månad.

Bostäder är en annan viktig fråga att jobba med. Som avslutning påminde han att PRO gör en enorm social insats och att vi ska ha fortsatt kul på PRO.

Petra och Inger från regionen texttolkade hela mötet suveränt.

Kommande aktiviteter:
25/3 Dropp in med våfflor
22/4. Energirådgivning Erika Groth
23/4. IKEA resa INSTÄLLD ev. senarelagd till maj
19/5 Grillning av parisare på Coop parkeringen

Avslutningsvis kaffe med Alvas kaka och lottdragning

Text och Foto: Ann-Catrin Nordlund

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.