Vi blev 74 färre Älvsbybor

24 FEB 2020
Skrivet av :

Befolkningsstatistik en för Älvsbyn visar en minskning -74 för Älvsbyn och i dag är vi 8 066 innevånare.

Se Norrbottens siffror

Även födelseöverskottet visar -27 och lika så flyttningsnettot med -49.

I Norrbottens län minskade vi med 404 personer.

Sveriges folkmängd är i dag 10 327589 en ökning på 1% sedan förra året.

Vill du fördjupa dig? 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.