Varmvattenträning ett måste

24 FEB 2020
Skrivet av :

Nedläggning av bassänger hotar tillgång till varmvattenträning säger Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet. Nedläggningen av bassänger går oroväckande snabbt.

Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet har hittat 18 platser i Sverige där kommuner och regioner stängt bassängverksamheten eller försämrat tillgången till varmvattenbassängträning de senaste två åren.

En av de mest populära och uppskattade rehabiliteringsformerna för personer med reumatisk sjukdom är träning i varmt vatten.

Varmvattenbassängerna tillhandahålls av region och kommun. Det finns också privata utförare.

På de flesta platser får reumatikerföreningar och distrikt egna tider för att arrangera träning på för sina medlemmar.

Reumatikerförbundet får signaler från medlemmar runtom i landet att tillgången till bassängträning försämras från år till år.

– Jag tar allvarligt på den signalen eftersom bassängträningen är oerhört viktig som rehabiliteringsform för personer med reumatiska sjukdomar, säger Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet.

I så gott som samtliga fall har nedstängningen av varmvattenbassänger runt om i Sverige motiverats med kostnader kopplade till bassängernas renoveringsbehov.

Badanläggningarna som byggdes på 50-, 60- och 70-talet står inför stora renoveringsbehov.

Genom att likställa effekten och nyttan av varmvattenbassängträning med annan träning väljer regionen rehabiliteringsformer som kostar mindre ur driftsynpunkt.

Så har nedläggningen av varmvattenbassänger i bland annat Region Dalarna, Kalmar och Västra Götaland motiverats.

– Det finns en kvarvarande felaktig tro att moderna läkemedelsbehandlingar innebär att rehabilitering och klimatvård inte längre behövs. För mer än en tredjedel av reumatikerna är den moderna läkemedelsbehandlingen ineffektiv, och därför behöver reumatiker erbjudas annan effektiv behandling, säger Lotta Håkansson.

Det vetenskapliga stödet för varmvattenbassängträningens nytta sammanställs i rekommendationerna för Modern ReumaRehabilitering (2019), som tagits fram på uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening.

Handledd bassängträning har större effekt på ledrörlighet och ledfunktion jämfört med egenträning på land.

I Socialstyrelsens nuvarande riktlinjer rekommenderas sjukvården ordinera bassängträning för personer med reumatiska sjukdomar.

Träningen ska vara ledd av specialutbildad vårdpersonal.

– Patienter med reumatiska sjukdomar tränar i varmvattenbassäng bland annat därför att den träningsformen avlastar knän och fötter.

Muskler och leder tränas på ett skonsamt och effektivt sätt, säger Lotta Håkansson.

Reumatikerförbundet är kritisk till regionernas nedläggningsplaner av varmvattenbassängerna.

– Vi ställer oss tveksamma till neddragningar som regionerna gör och som drabbar patienter i behov av rehabilitering och varmvattenbassängträning.

Bostadsorten ska inte avgöra människors möjlighet att leva ett friskare och mer aktivt liv, säger Lotta Håkansson.

Källa: PRESSMEDDELANDE från Reumatikerförbundet

 

Mer information:

Älvsbyn
Sedan juni månad är kommunens badhus/simhall i Älvsbyn stängd på obestämd tid.

Beslut om att reparera simhallen är fattat och reparationen förväntas påbörjas i år.

Där en även en ny varmvattenbassäng inplaneras.


I Älvsbyn finns varmvattenbassängen som kommunen äger och driftar på Ugglan genom Älvsbyns Fastigheter.

Regionen hyr in sig för rehabträning för remitterade patienter hos fysioterapeut och reumatikerföreningen förfogar över tider för bassängträning för sina medlemmar. 

 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.