SPF Seniorerna Pärlan 2020

24 FEB 2020
Skrivet av :

Informationsträffar

Året inleddes med två informationsmöten i angelägna frågor, polisarbete och energi – och klimatarbete. Forums Pärlan har blivit något av en ny lokal för berättarträffarna, sedan Fluxenrestaurangen stängt sin verksamhet. Medlemmarna får själva ordna med kaffe och fika. Mötena var välbesökta och frågorna många.

Poliserna Robert Janeheim och Stefan Nilsson besökte föreningen i januari för att informera om polisens arbete i Älvsbyn. Nästan 30 personer hade kommit för att få höra mer om det. Av de fem poliserna som är placerade i Älvsbyn jobbar en med utredningar och de övriga fyra i yttre tjänst. Robert Janeheim och Stefan Nilsson är områdespoliser. Receptionen är öppen fyra dagar i veckan, och vill man hämta ut pass går det bra. Ett kommunalt samarbete sker bl.a. om brottsförebyggande arbete. De vanligaste ärendena är trafikfrågor med buskörningar, suspekta personer och narkotikaoro. Polisen redovisade statistik över skadegörelse, narkotikabruk, bedrägerier. Janeheim informerade om andra bedrägeriformer, bluffakturor, telefonbedrägerier, kortbedrägerier, ID-stölder och annat. Sammanfattningsvis var det mycket nyttigt att få ta del av.

Den 5 februari var Erika Groth, kommunens Energi – och Klimatrådgivare inbjuden. Hon informerade grundläggande på ett pedagogiskt, sakligt vis vad energi är och hur det används. Solen är den stora energigivaren, och därför blir det inte ”energibrist”. Hon visade i tabellform hur det gått med besparingsåtgärder de sista 30 åren. Det finns mer att göra även om många kurvor pekar i rätt riktning.  Man kan vidta åtgärder allt från privat till kommunalt håll för att spara på våra gemensamma resurser. Här uppe i Norrbotten har vi ju näst intill oändlig tillgång på rent vatten, dricksvatten, som vi även spolar på toan med och tvättar bilen med, vilken lyx! Men för all apparatur som behövs, alla fabriksbyggnader och verk vi vill ha tillgång till visar vi ofta attityden – ” gärna det, bara inte på min bakgård ”. Det var ännu en fängslande timme med information, förklaringar, analys av energi-och klimatfrågor och hon gjorde oss alla klokare och mer taggade.

Erica Groth

SPF:s Årsmöte

En tid därefter hade SPF sitt årsmöte i Folkhögskolans fina lokaler och en god och riklig lunch kunde man äta i restaurangen. Fler än 70 medlemmar hade slutit upp.

Presidiet Eilert Isaksson och Birgitta Nilsson

Till mötesordförande utsågs Eilert Isaksson och till mötessekreterare Birgitta Nilsson. Nya val gjordes i föreningen: ny ordförande efter nestorn Per Nilsson blev Kjell-Åke Larsson, Martin Dahlin är föreningens sekreterare och Lorentz Lundgren kvarstår som kassör. För övrigt blev det viss förnyelse i styrelsen: Katrine Hellström, Ulla Berg, Göran Stenlund, Ulf Bröjer, Carina Lidström och Berne Granberg. Revisorer är Ulf Östman och Britt-Marie Stenvall.

SPF Seniorerna Pärlan är en välskött förening med god ekonomi och många nya medlemmar tillkommer varje år. Tyvärr går också många kamrater bort. I samband med parentation över dessa sjöng SPF-kören stämningsfulla sånger.

Ur verksamheten för år 2019 kan förutom medlemsmötena nämnas Berättarträffar, om 50-talets motocross, säkrare trafik, folktandvården, Surfit Kappa, arkeologi i Älvsbyn, Gårdings. Man har anordnat resor, studiebesök, fester, studiecirklar i trafik, kreativitet för alla, mobiltelefoni, släktforskning, Älvsbyn förr och nu, körsång, bowling, promenader, friluftsdagar– ja, utbudet är stort och det är bara fantasin som sätter gränser. Det är ett viktigt mål att bryta ensamheten för de äldre. Föreningen har en egen hemsida och en egen Facebook-sida.

Det övriga programmet innehöll tal och tack, körsång och lotteri. Det blev gott om utrymme även för gemenskap och samtal medlemmarna emellan, precis som det ska vara.

Text och Foto: Inger Boström/SPF Seniorerna Pärlan

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.