Insändare från barnskötare i Älvsbyn till politiken

11 FEB 2020
Skrivet av :

Insändare har varit publiserad i PT och nu har dom skickat den vidare till politikerna i KS.

Älvsbynews återger den här i sin helhet.

Hej!

År 2009 varslades 8,5 årsarbetande barnskötare i Älvsbyn.
Politikerna fattade beslut om utfasning av alla barnskötare till 20024.

I dag är det 8 fast anställda barnskötare kvar.
Några av dem som blev uppsagda vikarierar fortfarande inom förskolan och utför samma arbetsuppgifter som de gjorde tidigare, nu med titeln outbildad förskollärare.
Detta trots att barnskötaryrket omnämns i den nationella läroplanen för förskolor som trädde i kraft 1 juli i år.

Detta finner vi oacceptabelt!
För oss är det oerhört glädjande att vi barnskötare räknas som en yrkeskategori och som en del i teamet runt barnen på förskolorna i den nya läroplanen, vilket tryggar kontinuiteten i verksamheterna för barnen och deras föräldrar.
Vi är yrkesutbildade och stolta barnskötare med lång yrkeserfarenhet och vi behövs inom förskolan i Älvsbyn.

Nu är det dags att vi får ett erkännande, nu är det dags att vi får räknas in i arbetslaget på riktigt och att vårt yrkeskunnande tillvaratas och utvecklas!

För vi värdesätter att förskolan i Älvsbyn ska ha yrkesutbildad personal.

Enligt den reviderade Lpfö-18 står bland annat följande ”i undervisning medverkar andra i arbetslaget tex barnskötare till att främja barns utveckling och lärande.
En sådan utveckling kräver att rektor och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar och följer upp, utvärderar och analyserar resultat i utbildningen.

Det stärker inte bara kvaliteten i förskolans uppdrag, det höjer även statusen på barnskötaryrket så fler väljer yrket och det ger barnen goda förutsättningar till omsorg, utveckling och lärande.

Så nu ser vi fram emot att ni politiker i Älvsbyns kommun, tar ert ansvar och fattar beslutet som så många andra kommuner gjort.

Erkänn barnskötare som yrkeskategori i Älvsbyn kommun.

Med vänlig hälsning
Alla barnskötare i Älvsbyns kommun

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.