I Vidsel Just Nu +/-

24 FEB 2020
Skrivet av :

Vidselsskolans högstadieflytt till nytt Kommunfullmäktige (-)

Beslut togs vid förra måndagens kommunfullmäktige i Älvsbyn om att Vidselsskolans Högstadie och Korsträskskolans vara eller icke vara, kommer att kunna tas upp först tidigast kommunfullmäktiget i april, detta efter minoritetsåterremisser.

Frågorna är många.

En färdig landsbygdsstrategi, en risk- och konsekvensanalys med både elev- och samhällsperspektiv, och kommunens lokalutredning bör vara klar och redovisad innan det tas ett beslut i april.

”När man tar stora beslut som kring skolorna måste konsekvenserna utredas noggrannt först”, sa Berit Hardselius (C) innan en minoritetsåterremiss togs i Älvsbyns Kommunfullmäktige.

Hyreshusen tömda hyresgäster (-)

Tjernobylhusen i Vidsel kommer att bli herrelösa efter att konkursen i Brännmark AB är avslutad.

Konkursförvaltaren advokat Hans Andersson förklarade att han bedömer att fastigheterna inte går att sälja, så har han beslutat om en så kallad abandonering.

Genom abandoneringen återgår fastigheterna till Brännmark fastigheter AB konkurs.

När konkursen är avslutad kommer de att stå utan ägare.

Husen blir herrelösa så på sikt slutar det med att de blir spökhus.

Industrilokal fick nya ägare (+)

Liv och Kalle Stråman jobbar med att renovera industriokalen.

Nyligen har de köpt industrifastigheten tvärs över från delikatessfabriken där de i dagarna skall öppnar en ny bilverkstad.

De väntar inte på att Vidsel ska gå under, utan tycker att det bör uppmärksammas hur bra det är i just ”Vackra Vidsel”.

När all förskolorna i byarna är fullabelagda. Så kan man ju undrar om den här nedläggningsplanerna blir blir en permanent lösning på ett tillfälligt problem.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.