Nytt medborgarlöfte

24 JAN 2020
Skrivet av :

Ett nytt medborgarlöfte har skrivits under mellan lokalpolisområde Piteå älvdal och Älvsbyns kommun.

Medborgarlöfte Andreas och Tomas löfte. Foto: Peter Lundberg

  • Medborgarlöftet är en viktig signal om att medborgarna har möjlighet att påverka vad polisen och kommunen ska göra. Trygghet i samhället är inte bara polisens sak och det är inte bara kommunens sak utan vi gör detta tillsammans för medborgarnas bästa, säger Andreas Nyberg, T.f. Lokalpolisområdeschef Piteå älvdal.

Lokala medborgarlöften är en utveckling av de samverkansavtal som sedan tidigare finns mellan polisen och Älvsbyns kommun. I arbetet med att ta fram medborgarlöften ska medborgarna göras delaktiga och ges möjlighet att påverka inriktningen på det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

  • Det är ett sätt att lyssna av medborgarnas behov där de känner otrygghet och det ger en bild av var vi bör prioritera våra gemensamma satsningar för att öka tryggheten, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

För femte året i rad har nu ett nytt medborgarlöfte undertecknats sedan det första skrevs under 2016.

  • Medborgarlöftena förändras lite grann från år till år men på det stora hela är de ungefär detsamma eftersom de lokala problembilderna är ganska likartade mellan olika år, säger Andreas Nyberg.

Vad betyder medborgarlöftet för kommunen?

  • Samarbete är alltid viktigt. Medborgarlöftet ger också genom medborgardialogerna en gemensam plattform för samtalet med medborgarna som inte fanns förut på ett naturligt sätt, säger Tomas Egmark.

Varför är det viktigt att medborgarna kan påverka?

  • Medborgarna är våra uppdragsgivare. Det är för deras skull vi finns till, säger Andreas Nyberg, T.f. Lokalpolisområdeschef Piteå älvdal.
    Inskannat underskrivet löfte

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.