Norrbotten visar upp sig

En Internationell konferens till Norrbotten i juni ”Verktyg för ledarskap och utveckling”

I byn Sörby kommer en stor internationell konferens att hållas i juni 2020. Konferensen är den tredje i sitt slag, där människor från hela världen samlas för att lära sig mer om Bowens systemteori.

Sverige och Sörbyn i Bodens kommun tar då över stafettpinnen för Bowenkonferensen – efter miljonstäderna Pittsburg och Hongkong. Konferensen, som pågår 15-17 juni 2020, arrangeras av Bowen Forum Sweden och hålls hos Sörbyn turism och konferens. Redan nu har bokningar från bland annat Taiwan, Hong Kong, Australien, Mexiko och USA kommit in.

– Det blir tre dagar av föreläsningar med högaktuella ämnen från forskare och författare som förhoppningsvis ska leda till spännande samtal och lärdomar, säger Kerstin Sofia Andersson, projektledare Bowen 2020.

– För besöksnäringen i hela regionen är det också en välkommen händelse denna tid på året. Nu får vi visa upp Swedish Lappland en annan tid än med vinter och norrsken.

Bowens teori formulerades på 1950-talet av den amerikanska psykiatern Murray Bowen. Teorin har som huvudtes att människor är delar i ett system snarare än fristående, opåverkbara individer. Systemteorin är en förklaringsmodell för hur individ och omgivning fungerar och reagerar – såväl i familjen som i arbetslivet. Sedan 1950-talet har teorin spritt sig över kontinenterna.

– Det är en beteendeteori som är användbar för alla som arbetar med människor. Ingår man i en grupp och har ansvar så ger den bra verktyg.

– Konferens är en unik möjlighet för alla i ledande befattningar att utveckla sin kunskap inom mänskliga relationer.

På konferensen kommer experter inom systemteorin att närvara, bland annat fil. dr. Anne Mc Knight, ledare för Bowen Center i Washington DC, USA samt Dr. Michael E. Kerr, professor och tidigare ledare.

­– Vi har bjudit in framstående forskare och författare för att berätta hur Bowens teori förklarar sambanden mellan människans beteende och i relation till omvärlden. Vilket är det högaktuella temat för konferensen, “Managing Relations in a changing world” säger projektledare Kerstin Sofia Andersson.

Sörbyn har knappa 200 bofasta innevånare – och räknar med lika många deltagare i dagarna tre. Konferensen i Hongkong besöktes av ungefär 300 deltagare, något anläggningen i Sörbyn räknar med att klara av.

– Just på anläggningen i Sörbyn är det nu fullbokat, men vi har också bokat upp en hel del sovplatser på hotell och vandrarhem runt om i regionen för de internationella gästerna.

Tillsammans med Bodens kommun har vi gjort det här möjligt.

Mer om konferensen och Bowen Forum Sweden
Källa: Bowen2020

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.