Jullov på ABF

21 DEC 2019
Skrivet av :

Expeditionen på ABF är nu stängd och vi tar Jullov mellan den 20/12-6/1

Däremot så kommer ett flertal arrangemang att starta upp vårterminen.

Onsdagen den 15/1 2020 startar Samtalscafé upp igen då med temat:
”Uppfattningar om gruvverksamheten i Laver”
SamtalsCafé 20200115

Tisdag den 28/1 2020 bjuds det upp till:
”Föreningsfika” med Region Norrbotten som gäst.
Affisch FöreningsFika 20200128

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.