Här har du 2019 års nyord

27 DEC 2019
Skrivet av :

Årets nyordslista är här! Den innehåller 35 ord som etablerat sig i svenskan under 2019.

Animoji

Emojis vars ansiktsuttryck du kan kan utforma efter ditt eget genom smarttelefoners frontkamera.

Antivaxxare

Personer som är skeptiska eller konspiratoriskt inställda till vaccin, ofta föräldrar som inte vill låta sina barn vaccineras.

Artdöden

Storskalig utplåning av djur- och växtarter till följd av klimatförändringar som människan orsakat.

ASMR

Står för för autonomous sensory meridian response och används i videoklipp. Sägs stimulera tittarnas sinnen genom exempelvis lågmält viskande och prassel.

Aspludd

Snöliknande ludd som kommer från trädet asp.

Benim

Taget från turkiskan och används ofta av rapartister som ”jag” eller ”mig”. Är dock genetivformen av jag, ben, och betyder ”min och mitt”.

Beteendedesign

Miljö som utformas för att påverka konsumenters beteendemönster, som att sälja svarta bönor vid köttfärsen och med skrift informera kunder om att de kan minska sin köttkonsumtion genom att blanda köttfärsen med bönorna.

Cybersoldat

Försvarsanställd specialiserad på att bekämpa digitala hot från främmande makt och terrorister. Svenska Försvarsmakten kommer att utbilda de första cybersoldaterna under nästa höst.

Deepfake

Manipulerade videor som med hjälp av avancerad artificiell intelligens kan skapa falska framträdanden och citat från personer.

Deplattformering

Att påverka uppdrags- och arbetsgivare till meningsmotståndare, eller personer men finner anstötliga, så att de mister sina inkomstkällor och därmed sin plattform att nå ut med sina budskap.

Digital tvilling

Forskare tar prover på en person och samlar information om dennas genuppsättning för att kunna återskapa en digital tvilling av personen. I stället för att använda sig av försökspersoner kan forskare då testa mediciner på den digitala tvillingen för att skräddarsy behandlingar.

Dra åt helvete-kapital

Sparade pengar som kan användas för att bryta upp från en relation.

Eldost

Kan grillas och stekas i stället för halloumi, som fått ett skamfilat rykte efter att det framkommit att Cypern är den värsta syndaren vad gäller att ge antibiotika till sina djur.

Fimpomat

En behållare för cigarettfimpar med två öppningar som används för att välja bland två olika alternativ. I Göteborg har behållare testats och rökarna kunde då välja vem som är kungen av Ullevi – Håkan Hellström eller Bruce Springsteen.

Gretaeffekten

Den påverkan mot ett mer klimatvänligt beteende som den svenska klimataktivisten Greta Thunberg, 16, inspirerat till genom sin skolstrejk som under året vuxit till ett globalt fenomen.

Grönt körfält

Ett körfält som Trafikverket planerar, som bara ska få användas av förare till fossilfria fordon.

Hjärtslagslag

Lag som förbjuder abort om hjärtslag kan höras från fostret och har fått genomslag i flera amerikanska delstater, som vill få frågan prövad hos Högsta domstolen vars nuvarande prejudikat förbjuder sådan lagstiftning.

Hundvissla

Värdeladdade signalord som används för att nå fram till införstådda mottagare, men tolkas ytligt av den stora massan.

Hybridkrig

Krig som består av falska informationskampanjer och cyberattacker i stället för väpnad krigföring.

Ikigai

Ett japanskt ord som står för balans mellan ens passion, vad man är bra på, vad världen efterfrågar och vad man kan få betalt för att göra.

Immersiv

En uppslukande, omslutande upplevelse.

Klimatdiktatur

En ordning med en internationell överstatlig organisation, som har mandat att fatta beslut i klimatfrågan, som vissa förespråkar.

Klimatnödläge

Ett tillstånd som kan utlysas för att kunna genomföra omedelbara åtgärder i syfte att motverka klimatförändringar. Ett 100-tal städer har utlyst ett sådant nödläge, vilket TT tidigare rapporterat.

Klimatstrejk

En strejk där de medverkande kräver omedelbara åtgärder för att motverka klimatförändringarna.

Källtillit

Ett förtroende för medier och andra informationskällor som strävar efter opartiskhet och saklighet.

Lågaffektivt bemötande

Pedagogisk metod som går ut på att vuxna inte ska konfrontera eller bestraffa utagerande barn utan i stället backa undan och mana till lugn.

Menskonst

Konstnärligt verk som utmanar normer och tabun.

Nattborgmästare

Ska fungera som en borgmästare för städers natt- och nöjesliv och främja dialog mellan olika intressen som fastighetsägare och krögare. Finns sedan 2012 i Amsterdam.

Popcornhjärna

Ett tillstånd då hjärnan utsätts för flera olika sinnesintryck samtidigt, ofta kombinerat med användning av mobiltelefon.

Sharenting

Föräldrar som utan att fråga sina barn först delar bilder på dem i sociala medier.

Smygflyga

Att hemlighålla att man flyger på grund av att det kan vara skambelagt.

Syssna

Hopslagning av orden se och lyssna som handlar om att lägga särskild uppmärksamhet på att tolka synintryck, som bland annat kan användas för när personer som är döva eller har hörselnedsättning tolkar teckenspråk.

Tågskryta

Att göra en stor grej, ofta via sociala medier, av att man väljer att använda tåg som transportmedel vid resor för att framhäva sig själv som klimatmedveten.

Växtbaserat kött

Vegetabiliska livsmedel som har tillverkats för att efterlikna kött i smak, konsistens och utseende.

Övervakningsekonomi

Hur företags kunskap om konsumenters digitala beteendemönster och preferenser får ett stort ekonomiskt värde.

Källa: Språkrådets och Språktidningens nyordlista för 2019

Nyordslista-2019

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.