Företagare på Styrelseutbildning

Under onsdagen var det examen för den första kullen i ämnet Styrelseutbildning.

En utbildning anordnad av kommunen och EU. Den syftar till att öka kunskapen om Styrelseledda företag i stället för det som är vanligast i kommunen nämligen ägarledda företag.

Den främsta fördelen med det skulle till exempel vara att ägarna får mer tid över åt just ägandet och att få mer tid att utveckla sin vision och sina drömmar.

Ove Johansson, kommunens företagsrådgivare

Med Ove Johansson, kommunens företagsrådgivare som kursledare tillsammans med Unto Fagerhult, företagskonsult och Kent Forss, framgångsrik företagsledare bland annat.

Kent lämnade mycket information om sitt företagande och påpekade bland annat att: För att göra sitt jobb ”rätt” måste man ibland vara beredd att riskera jobbet

Kursens första och kanske största fråga har ju varit: Varför ska jag i mitt företag ha en styrelse? Nu vet ju alla företagare att det finns tusentals frågor till att fundera över. Men dygnet har ju bara 24 timmar och som företagare behöver man tid att utveckla sin vision och sina drömmar. Frågan är helt enkelt ”Vad vill jag åstadkomma?”

Vi vill ju alla att företaget ska utvecklas och blomstra.

Owe Johansson är i den frågan helt klar. -Det är inte så att ensam är stark, menar han.

Styrelsen ska ju komplettera ägaren och fylla i de luckor som ägaren eventuellt har.

För många företag kan det kännas som ett stort steg att lämna över sitt företag i händerna på en styrelse. Därför kan man börja skaffa hjälp från en konsult inom sitt verksamhetsområde. Eller ta hjälp av en adjungerad styrelsemedlem.

Unto lämnade i kursens slutskede ett förslag. Bjud in någon kursdeltagare att medverka på era styrelsemöten.

Kursen har bestått av både teori och praktik. De tolv deltagarna har delats i fyra grupper som var för sitt fått genomföra ett styrelsemöte som sedan diskuterats av de andra deltagarna. Något som upplevdes som en mycket givande process. Eller som en av deltagarna uttryckte det. -Det här skulle jag ha fått göra för flera år sedan.

Med kursen följer även boken ”Styrelsearbete i ägarledda företag” med. Den fungerar även som uppslagsbok till deltagarna i framtiden.

Om du är höjdhoppare och river. Hoppa igen. Lösningen är ju inte att lägga av.

Om Skribenten
Tidigare Lokalredaktör för NSD i Älvsbyn. Därefter datatekniker och nu personlig assistent som väntar på Pension