En viktig webbsida – Besök den

MSB vill öka kännedomen om krisinformation.se

Bekräftad information och lämpliga verktyg för att kunna agera rätt i en kris.
Krisinformation.se är en av Sveriges viktigaste webbplatser – men en undersökning visar att bara 25 procent av de tillfrågade känner till sajten.
– På Krisinformation.se samlas krisinformationen på ett ställe, oavsett vem eller vilka som hanterar krisen.
Nu hoppas vi att fler ska få en bättre kännedom om sajten och dess syfte, säger Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning.

Terrordådet på Drottninggatan i Stockholm, omfattande skogsbränder och stormen Alfrida är exempel på kriser som drabbat Sverige de senaste åren.
I den här typen av lägen är det viktigt att vi nås av bekräftad och snabb information om händelsen.
Det uppdraget har Krisinformation.se, som drivs av MSB sedan 2009. Webbplatsen förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. All information som finns på Krisinformation.se är bekräftad av myndigheter och övriga ansvariga aktörer.

Låg kännedom om webbplatsen

Under 2018 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur god kännedom invånarna har om Krisinformation.se.
Undersökningen visade att bara 25 procent av de tillfrågade kände till webbplatsen. Genom en kommunikationskampanj, som startar 25/12, så hoppas MSB att fler ska få kännedom om webbplatsen och använda kanalen vid kriser och händelser.

– Om vi ska få till en god effekt i en kris behöver fler känna till oss och använda oss i en kris.
Med denna kommunikationskampanj så hoppas vi att fler ska få kännedom om Krisinformation.se och att det är en säker källa till information, säger Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på MSB.

– Krisinformation.se hjälper allmänheten och medierna att hitta till ansvariga myndigheter och aktörer.
Syftet är att det ska bli lättare att hitta till rätt information och till ansvarig aktör.
Sajten kan också användas till att möta felaktigheter eller missuppfattningar som kan få fäste i en kris.
Hittar man till sajten kan man snabbt få hjälp att hitta detaljerad information direkt från källan, säger Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning.

Vad publiceras på sajten?

Allmänhetens behov av information styr vad som publiceras på webbplatsen. Krisinformation.se publicerar alltid:

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.
SMHI:s vädervarningar klass 2 och 3.
När myndigheter och andra aktörer behöver stöd att nå ut med viktig information.
På sajten finns också fakta om olika tänkbara störningar i samhället, som till exempel:

Större strömavbrott.
Kärnkraftsolyckor.
Stormar och oväder.
Där finns också information om hur samhället är uppbyggt och fungerar under olika typer av händelser och störningar, samt hur man som individ kan förbereda sig på ett bra sätt inför olika typer av scenarier.
När det inträffar en kris samlar Krisinformation.se myndigheternas information om händelsen på en särskild händelsesida.
Där finns den samlade bilden av det som hänt och information om vad man som drabbad ska göra för att hantera krisen.

Krisinformation Hemsida

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser.
Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar.
När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig..

Källa: Pressmeddelande från MSB

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.