Vad vill föreningslivet

På tisdagskvällen hade Älvsbyns Fastigheter kallat föreningslivet till en informationskväll inför den pågående planeringen av renoveringen av badhuset, sporthall och tillbyggnad av en ny sporthall.

3D garfik och information gavs

Ett tjugotal föreningar fanns på plats och fick en nulägesinformation av Älvsbyns Fastigheters VD, Annelie Vinsa om det pågående planarbetet inför kommande upphandling.

Ett antal frågor är ställda till föreningslivet och svaren har börjat inkomma, men de vill att fler svarar på utsända frågeunderlaget.

Om allt går planenligt så bör renoverat badhus, sporthall och en ny sporthall finnas på plats inom två år.

Det närvarande föreningslivet var glada att se planarbetet vara så långt gånget, även om inte alla detaljer är klara där även dialogen fortsätter.

Foto: Krister Palm

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.