Viktigt för framtiden

​Hans Majestät Konungen besökte SunPine, bränslebytet till klimatsmarta alternativ som talldiesel engagerar.

– Det här är viktigt för framtiden, menade kung Carl XVI Gustaf.

Det var en technical visit lite utöver det vanliga som ägde rum på SunPines bioraffinaderi onsdagen den 9 oktober.

Hans Majestät Konungen och landshövdingen Björn O. Nilsson med följe fick en presentation och rundvandring på fabriken ledsagade av bland annat SunPines vd Magnus Edin.Hans Majestät Konungen ställde många engagerade frågor kring hållbarhetsarbetets olika utmaningar.

– Det är många olika viljor redan kring skogsbruket, en del vill fokusera på produktion, en del vill bevara gammal skog. Det gäller att hitta en bra balans där, konstaterade Kungen.

När utvecklingschef Valeri Naydenov presenterat den kemiska processen bakom SunPine konstaterande Hans Majestät:

– Det måste vara väldigt komplext att hantera alla patent och att säkra de tekniker ni utvecklat.

Magnus Edin, vd, SunPine:

– Det är mycket uppskattat att Hovet hör av sig och vill besöka SunPine. Hans Majestät Konungen visade såväl intresse som engagemang för vår verksamhet och den talldiesel vi producerar.

Hans Majestät var väl insatt och ställde frågor om allt från omställningen till hållbara biobränslen till ett hållbart skogsbruk.

Det var ett bra samtal om de utmaningar som finns och våra investeringar inför framtiden.

Hans Majestät Konungen tog del av investeringsbesluten och fakta om den andra fabriken som planeras att tas i bruk 2020. Under rundvandringen i fabriken, som leddes av produktionschef Jonas Vinbland von Walter, tog Kungen även tillfälle att tala med media om sitt intresse för just SunPine och nya hållbara innovationer.

– Ungdomarna och Kronprinsessan är väldigt intresserade. Hon har varit hit för ett antal år sedan, så hon tar åt sig sådant här. Hon är lika intresserad som jag och har förstått att det här är viktigt för framtiden, konstaterade Hans Majestät Konungen.

Resan till Norrbotten gick under hållbarhetstema och rymde även besök på Markbygdens vindkraftsanläggning, det stora projektet kring Hybrit och Luleå tekniska universitet.

Om SunPine
SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel.
Råvaran är en restprodukt från pappers- och massatillverkning.
Råtalldiesel från SunPine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel. SunPine tillverkar 100 miljoner liter talldiesel per år som reducerar 250 000 ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 157 672 dieselbilar.
SunPine omsätter 1,2 miljarder SEK.

Vår historia
Idén att utvinna diesel ur råtallolja kommer från Lars Stigsson som 2005 undersökte hur detta skulle kunna vara möjligt.
Kemisten Valeri Naydenov tog fram en färdig modell för processen och företaget SunPine startades 2006 med Sveaskog, Södra Skogsägarna, Preem och KIRAM som ägare.
På rekordtid byggdes en fullskalig produktionsanläggning som stod klar 2010.
2014 gick det internationella kemiföretaget Lawter in som delägare i Sunpine genom att investera i en ombyggnad av Sunpines anläggning för att också tillverka harts.

Våra ägare
SunPine ägs idag av Preem, Sveaskog, Södra och Lawter.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.