LRF Satsar på Solel

10 OKT 2019
Skrivet av :

Nu ska lantbruket i Norrbotten och Västerbotten bli än mer hållbart, Lantbrukarnas Riksförbund i Norrbotten och Västerbotten satsar på ett projekt kring solel – med målet att 24 lantbruk ska investera i nya anläggningar.

Nina Olovsson, Di-Ni-farmen, Skomanskälen, har redan investerat i en solelsanläggning. Kjell Skogsberg är konsult vid Energikontor Norr.

Det tvååriga projektet kallas Soliga lantbruk i norr och ska öka kunskaperna om produktion och lagring av solel.
Det går ut på att ge lantbruket ett kompetenspaket för att kunna investera i solenergi.
Målet är att när projekttiden är slut ska 12 lantbruk i Norrbotten respektive Västerbotten, sammanlagt 24, ha investerat i solelanläggningar.

– Förutsättningar att producera solel i norra Sverige är goda, tack vare de stora ytorna på lantbrukets ekonomianläggningar, förklarar Håkan Stenmark, projektledare vid LRF, som fortsätter:

– Solenergi är en profilfråga för lantbruket när det gäller hållbara energilösningar i livsmedelsproduktionen.

Förutom rådgivning om själva solels-anläggningarna handlar det om upphandling och finansiering.

Projektet ska också stödja gemensamma upphandlingar.

Soliga lantbruk i norr har en budget på 4,7 miljoner konor, varav huvuddelen kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Övriga finansiärer är Region Norrbotten, Region Västerbotten, länsstyrelsen i Norrbotten, länsstyrelsen i Västerbotten, Längmanska företagarfonden, LRF samt Grönt utvecklingscentrum. Konsulter som anlitas är Energikontor Norr, RISE (Research Institutes of Sweden), Hushållningssällskapet och LRF Konsult.

Källa: LRF

Läs mer här sedan tidigare

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.