Gemensam räddningstjänst Älvsbyn-Piteå

Under måndagen beslutade Älvsbyns kommunfullmäktige om en gemensam nämnd för räddningstjänstverksamhet i Piteå och Älvsbyn.

Foto: Peter Lundberg/Älvsbyns Kommun

Den gemensamma räddningsnämnden inrättas från och med den 1 januari 2020.

– Det känns bra att vi stärker vårt samarbete med Piteå kommun.

Den gemensamma räddningstjänsten kommer att stärka kompetensförsörjningen för båda kommunerna, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

– Jag är glad över Älvsbyns beslut och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete mellan kommunerna.

Vi behöver samarbeta inom flera områden, säger Helena Stenberg, kommunalråd i Piteå kommun.

– Alla kommuner står inför stora utmaningar.

För att klara sitt välfärdsuppdrag idag och i morgon så är fördjupad samverkan mellan kommuner en absolut nödvändighet.

Den gemensamma räddningstjänsten är ytterligare ett steg där vi utvecklar samverkan mellan Piteå och Älvsbyn, säger Anders Lundkvist kommunalråd i Piteå kommun.

Piteå och Älvsbyns kommun har idag genom ett samverkansavtal en gemensam räddningschef och räddningschef i beredskap.

I fördjupade studier har det kommit fram att samverkan i en gemensam nämnd ger bättre förutsättningar att möta framtidens krav på verksamheten.

– Genom att vi blir fler människor och kompetenser får vi mindre sårbara organisationer och kan bedriva utvecklingsarbetet tillsammans, säger Torbjörn Johansson, räddningschef Piteå kommun.

– Förhoppningen är att den gemensamma räddningstjänstutrustningens och fordonsparkens status på lång sikt ska höjas i både Älvsbyns kommun och Piteå kommun, säger Tomas Egmark.

Kommunsamverkan inom flera områden

Piteå kommun och Älvsbyns kommun har som närliggande kommuner samarbetat i olika frågor.

Sedan 2014 har kommunerna arbetat aktivt i syfte att fördjupa sin samverkan.

Arbetet leds av en styrgrupp som består av kommunchef i respektive kommun och motsvarande administrativa chefer på strategisk nivå.

Sedan 2017 finns även en gemensam projektledare.

Styrgruppen har utsett fem samverkansområden att särskilt utredas för samverkan.

Arbetet har resulterat i en gemensam servicenämnd med ett gemensamt lönecenter där Älvsbyn är värdkommun, en gemensam överförmyndarnämnd med överförmyndarverksamhet med Piteå som värdkommun och nu från årsskiftet en gemensam räddningsnämnd med Piteå kommun som värdkommun.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.