Fler väljer tåget

”Vi märker av Greta Thunberg-effekten” Allt fler fortsätter att välja tåget. – Nationellt sett har tågresandet ökat flera år i rad.

Det explosionsartade intresset för tåg under 2019 lär synas tydligt i den nationella statistiken – försäljningssiffrorna för Norrtåg talar redan sitt tydliga språk, säger Christer Berglund, Vy Tågs affärschef för Norrtågstrafiken.

Resandet på järnväg i Sverige har ökat åtta år i rad.
Enligt myndigheten Trafikanalys har tågresandet ökat med totalt 37 procent mellan 2010 och 2018. Den största ökningen står de regionala tågresorna för.  De har ökat med 43 procent.

Vy Tåg tog över Norrtågstrafiken för tre år sedan. Affärschefen Christer Berglund konstaterar att resandeökningen för Norrtåg hittills i år är mer än tillfredsställande.
– Vi märker av Greta Thunberg-effekten. Att ta tåget är både säkrare och bättre för klimatet jämfört med bil. Att jämföra oss med flyget, vars resande minskar, är som att jämföra äpplen och päron eftersom vi bedriver regionaltrafik.

Men flygskammen, alltså människors medvetande om vilka effekter vårt resande har på klimatet, spiller förstås över även på oss.
Med tanke på den stora efterfrågan på tågresor vill Christer Berglund tipsa Norrtågs resenärer om att boka sina julresor i god tid.

– Vi har precis släppt möjligheten att boka biljetter efter tågtabellsskiftet den 15 december, och det gäller att vara ute i god tid för att säkra sina platser på de attraktiva julbiljetterna. Nytt för i år är att våra kunder kan betala sina biljetter med Swish.

Fakta:
Norrtåg är ett varumärke för den norrländska dagtågtrafiken. Med sex linjesträckningar
– från Sundsvall i söder till Kiruna i norr med två armar in mot norska gränsen bygger Norrtåg ihop Norrland.
Norrtåg AB är beställare, och ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Norrbotten och Västernorrland, Länstrafikbolaget Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen.

Operatör för Norrtågstrafiken är Vy Tåg AB (före detta Tågkompaniet) – ett väletablerat företag med gott renommé samt en stabil och långsiktig ägare. Andra trafikuppdrag är bland annat Värmlandstrafiken, X-trafik och Krösatågen.

Pressmedelande Vy Tåg AB

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.