Bussgods i ny tappning

22 OKT 2019
Skrivet av :

Nu är politiken i Norrbotten eniga om en framtid för godstransporterna i Norrbotten.

Ett intensivt samarbete mellan Norrbotten och Västerbotten har nu lett till en långsiktigt hållbar lösning. Bussgods i Norr AB tar över godstransporterna i Norrbottens län.

Det här är ett första steg där båda länen jobbar för en hållbar lösning för godsförsörjningen.
– Att Bussgods i Norr AB tar över godstransporterna innebär att vi kan säkra transporterna i en stor del av Norrbotten, medan vi nyttjar befintliga resurser och kompetens i både Norr- och Västerbotten, säger Mats Aspemo, vd Länstrafiken i Norrbotten AB.

Bussgods i Norr AB är Västerbottens aktör inom Bussgods och har säte i Umeå.

Den nya lösningen i Norrbotten innebär att man kommer se över nätet av busstationer och ombud för att anpassa verksamheten till marknadens behov.
– För hela länets utveckling är detta en viktig fråga, säger Anders Öberg ordförande i Länstrafiken och kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.

Det märks i det stora engagemang som många visat i frågan kring Bussgods, inte minst representanter för näringslivet i länet.

Bussgods i Norrbotten AB kommer att avvecklas i enlighet med tidigare beslut. Bolagets tidigare resultat gjorde att det inte fanns några alternativ till avveckling.

I Västerbotten är man idag lättade, efter att man tagit del av beslutet från Norrbotten.
– I Västerbotten har det aldrig funnits någon tvekan kring Bussgods.

Verksamheten betyder så mycket för så många, men vi har hela tiden vetat att vi behöver samarbetet med Norrbotten för att systemet ska fungera.

Nu blickar vi tillsammans och gör något bra av detta, säger Rickard Carstedt, regionråd i Västerbotten.

PRESSMEDDELANDE Länstrafiken Norrbotten/Västerbotten

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.