Älvsbyns centrums utveckling

01 OKT 2019
Skrivet av :

På tisdagen genomfördes den andra träffen på Hotell Polar med lokala föreningar, företag och entreprenörer, för att få ett underlag till centrumplanering och idéer till att utveckla aktiviteter för Älvsbyn.

Heldagsworkshop som lockat ett 15 tal deltagare, var för att inspireras, samskapa och utveckla kreativa aktivitetskoncept, där fliten märktes.

Johanna Balogh Piteå Science Park

Fokus låg på dags- eller kvällsaktiviteter och får möjlighet till nya samarbeten mellan lokala föreningar, företag och entreprenörer.

Mikael Norberg Piteå Science Park

Workshopen arrangeras av Piteå Science Park i samarbete med Älvsbyns Kommun näringsliv inom ramen för projektet Digitala Dimensioner och finansieras av Region Norrbotten och Sparbanken Nord under 2019.

Gruppredovisning

Piteå Science Park kommer att hjälpa till med att utvärdera dagens koncept och återkoppla till Älvsbyns näringslivschef.

Workshopen leddes av Johanna Balogh, Mikael Norberg och Helena Karlberg från Piteå Science Park och Bengt Strandberg Näringslivschef från Älvsbyns Kommun.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.