Under veckan mullrar det

Under måndag till torsdag i veckan, så kan det mullra extra mycket över Norrbotten och Västerbotten.

F 21 tillsammans med F 17 har en flygövning i luftrummet över Norrbotten och Västerbotten.

Det handlar om en taktisk övning med lågflygning och flygning i överljudsfart, någonting som kan komma att låta en hel del i länet.

Det är speciellt under vecka 38 som flygning över ljudets hastighet kommer att ske dagtid.

När flygplanen når ljudets hastighet, ca 1220 km/h, har ljudvågorna framför planet tryckts ihop så tätt att det bildas en våg framför planet och när denna når marken kan den upplevas som en ljudbang.

I vilken utsträckning smällen hörs på marken beror mycket på väder och vind vid det aktuella tillfället, enligt Flygvapnet.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.