Trafikverket sätter stopp för genväg

Springet över spåren vid järnvägen vid Älvsby järnvägsstation försöker nu Trafikverket stoppa genom att dels sätta upp staket och även lägga ut så kallade pyramidmattor.

Det är främst springet över järnvägen mellan centrum och Älvsbyns industriområde som ligger på andra sidan järnvägen.

Varje dag så promenerar en stor mängd människor i Älvsbyn till jobb och skola rakt över järnvägen. (Stationsgatan/Altunavägen till/från Ställverksgatan/Stryckselegatan)

Detta tänker nu Trafikverket sätta stopp för då man sätter upp staket mellan Altunavägen och stickspåren mot Polarbröd och Älvsbyhus.

Även så kallade pyramidformade gummimattor sätts ut för att förhindra personer att gena över området vid stickspåren.

Spring på spåren orsakar stora förseningar varje år och innebär en stor stress för lokförarna.

Tillbud har rapporterats under många år och även olyckor har skett vid Älvsby järnvägsstation under åren.

Att beträda och vistas inom spårområdet är förbjudet där böterna för att gena är 3000 kronor.

Arbetet är påbörjat och skall färdigställas nästa vecka.

En minskning med springet ligger i Trafikverkets mål om att halvera tillbud och olyckor genom detta tilltag.

Pyramidmattor Foto: Torbjörn Bergkvist

Fakta pyramidmattor
15–20 centimeter höga gummipyramider, beroende på leverantör.
Svåra att gå på.
Tillverkade av återvunna bildäck.
Beräknad livslängd 25 år.

 

Foto: Torbjörn Bergkvist

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.