Föreläste för journalistelever

Hyperlokala medier kommer mer och mer, Älvsbyn Just nu/Älvsbynews är ett av dessa dryga sjuttiotal som finns i landet.

 

Under den gångna veckan har delar av redaktionen för Älvsbyn Just nu/Älvsbynews, varit på Mittuniversitetet i Sundsvall och hållit föredrag om vårt Hyperlokala media för de blivande journalisterna på universitetet.

Älvsbyn Just nu/Älvsbynews har bjudits in till att föreläsa om denna nya medieform för journaliseleverna vid Mittuniversitetet i Sundsvall, där en av deras lärare är Lottie Jangdal som också forskat i ämnet och besökt Älvsbyn vid ett flertal tillfällen.

Intresset för Hyperlokala medier var stort bland eleverna och frågorna fyllde föreläsningstidena väl.

Det kommer flera studier i ämnet under det kommande året och Älvsbyn Just nu/Älvsbynews kommer fortsätta vara ett aktivt media för att sprida kunskap om Hyperlokala medier, troligtvis fler gånger även på Mittuniversitetet i Sundsvall.

Mediestöd
I dagarna har även regeringen beslutat om att ge mediestöd även till de Hyperlokala medierna, för att stötta de vita fläkarna med media i glesbyggd.

Så 140 miljoner står på spel att söka för de Hyperlokala medier och medialformen har blivit ett komplement till de traditionella medieformerna och ger dess även möjlighet att jobba fullt ut med anställda journalister.

Snart 10 år
Nästa månad så jubilerar Älvsbyn Just nu/Älvsbynews som Hyperlokalat media i Älvsbyn genom att fira sina första 10:e år.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.