Förbättrad trafikmiljö

Redan under våren 2019 slogs det fast att trafikmiljön som under flera års tid varit farlig och dålig vid ishallen där skolskjutsar och bilar ska lämna av och hämta elever skulle förbättras och förändras.

Den 11 juni beslutat om en ny lokal trafikföreskrift i Miljö- och byggnämnden i Älvsbyn, som anslagits inför terminstarten.

I stora drag slogs fast att bilar och andra motorfordon som inte har speciellt tillstånd förbjuds att köra efter Idrottsstigen.

Utryckningsfordon, skolbussar och trafik till personalparkeringens uthyrda platser är undantaget från förbudet.

Det är helt förbjudet att köra in mot den enkelriktade trafiken på den del av personalparkeringen som är anlagd bredvid ishallen och förbudsskyltar är uppsatta.

Utöver det nya förbudet kommer polisen att göra trafikkontroller inom området för att stävja trafikproblemet.

Bryter man mot trafikregler gällande: Förbud mot fordonstrafik med motordrivet fordon så är böterna 1000 kr.

Se nedan karta och anvisningar.

aelvakra-parkering-information

Rekommendationer:
Allra bäst för barnens hälsa, miljön och trafiksituationen är om barnen går eller cyklar till skolan, gärna med en vuxen person.

För den som bara ska lämna/hämta barn utan att själv kliva ur bilen:

Kör in på mittersta infarten rakt in mot Älvåkragrillen och stanna vid trottoaren utanför grillen. Låt barnen kliva ut/in på höger sida av bilen direkt till/från trottoaren.

För den som ska gå med barnen till/från skolan och parkera bilen:

Kör in på vänstra infarten (närmast Medborgargatan) och parkera på ledig parkeringsplats.

Fakta
I Vägtrafikkungörelse (1972:603) t.o.m. SFS 1999:485

Så anges det i dess 7 § att Vägtrafikant skall följa anvisning för trafiken som meddelas genom vägmärke, vägmarkering eller trafiksignal.
(Alla som färdas, eller befinner sig, på vägen är vägtrafikanter. Det spelar ingen roll om du färdas i ett fordon eller går på vägen, i båda fallen räknas du som en vägtrafikant.)

Älvsbyns Kommuns Hemsida

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.