Folkfest på Altuna med ny GC-väg

22 SEP 2019
Skrivet av :

STORT BILDEXTRA, TV: Vid invigningen av den nya GC-vägen (Gång– och Cykelväg) på söndagen, som förbinder Älvsbyns centrum med Altuna Industriområde, var det folkfest, denna dag som även var den ”Bilfria Dagen”.

 

Sommaren 2018 när det var många VA jobb igång med gatuschakt arbeten, sågs möjligheten att med hjälp av denna stora mängd av uppgrävt material att satsa på att bygga en gång och cykel väg längs väg 664 industrileden.

Genom att få Trafikverket att gå in som del finasiär till GC-vägen längs väg 664 kunde 800 meter till värmeverkskorsningen (Verkstadsvägen) räknas hem och den blev 1300 meter med asfalt och belysning.

Då det fanns ytterligare massor kvar, kunde vägen förlängas med 900 meter till hela 2 200 meter fram till Nyforsavfarten (Ställverksvägen).

Genom att även återvinna delar av det sly som röjdes bort efter vägen kunde energibolaget elda upp detta och återvinna det som värmeenergi.

De sista 900 meterna kommer inte att beläggas med asfalt, utan detta sker senare om markförhållandena medger detta, då det är mycket myrmark som är vattenrikt längs sträckningen.
På den delen finns redan uppsatt belysning.

På söndagen kunde kommunalrådet Tomas Egmark tillsammans med Jan Sipola, VD för energibolaget glatt inviga GC vägen på Altuna mellan Timmarsvansen och Ställverksvägen.

Drygt 150 älvsbybor deltog vid invigningen genom att gå, cykla hela GC-vägen och svara på 12 knepiga frågor, för att sedan återgå till utanför Förrådsgatan vid USP Tooling gamla lokaler. Detta för att lämna in svaren och bjudas på fika.

En utlottning på en El- cykel för 15 000, kommer att ske på de inlämnade svaren av dagens frågesport.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.