Älvsby Lions Club blev inspirerande

07 SEP 2019
Skrivet av :

Det finns många goda viljor som verkligen vill hjälpa och bidra till utveckling.

 

På fredagskvällen bjöds Älvsby Lions Club på god mat, inspirerande berättande och trevlig kväll på Sikfors Hästgård.

Detta då Niklas Pettersson och Rebecka Harnesk berättade om ”Öppen gård” projektet där alla är välkomna, även om man har en Funktionsnedsättning.
– På en ”Öppen Gård” skall allt vara möjligt, sa Niklas Pettersson.

Fakta
Funktionsnedsättning innebär att en människa har nedsatt förmåga att fungera fysiskt eller psykiskt. Den svenska definitionen är fastslagen av Socialstyrelsen, som sedan 2011 har uppdraget att samordna terminologin inom fackområdet vård och omsorg.

Som en kommentar till definitionen anges att ”en funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur.”

Den fastslagna definitionen ligger till grund för arbete och dokumentation inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Text och Foto: Älvsby Lions Club

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.