Totalt eldningsförbud i Storforsen

Utöver eldningsförbudet i 11 kommuner så inför nu Älvsbyns kommun ett Totalt eldningsförbud i Storforsens naturreservat.

Ett totalt eldningsförbud i Storforsens naturreservat, är för att skydda ett Naturskyddområde med ett värdefullt stort kulturarv som inte skall gå till spillo genom att elden kommer lös.

Man har skylat upp om att det är infört totalt eldningsförbud och vedbodar har försetts med lås för att minska tillgången på ved.

– Då en brandrisk på 5E (Risk 5 – Extrem) föreligger, så är ett totalt eldningsförbud i Storforsens naturreservat det enda sättet att markera riskerna med att elda och föra eld i skog och mark just nu,

säger Risk- och säkerhetssamordnare/Deltids brandman Margareta Lundberg vid Räddningstjänsten i Älvsbyn.

Överträdelse av det totalt eldningsförbudet är även ett brott som kan polisanmälas och lagföras.

Fortfarande –  Extrem brandrisk 5E

Brandrisken är fortfarande stigande i länets kommuner trots väderomslaget som varit, med svalare luft som börjat komma in.

Att temperaturen sjunkit utomhus har inte påverkat brandrisken, snarare tvärt om säger inre befäl vid räddningstjänsten i Norrbotten.

På Måndagen den 29/7 låg brandrisken på 5E (Risk 5 – Extrem), en högre brandrisk i dag än igår med andra ord.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.